Thông báo 09/11/2013

Kết quả thi học sinh giỏi giải toán bằng máy tính Casio lớp 9 vòng huyện năm học 2013-2014

UBND HUYỆN GIÁ RAI

KỲ THI "GIẢI TOÁN TMTCT LỚP 9" VÒNG HUYỆN, 2013-2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày thi: 06/11/2013

___________________

________________________

BẢNG GHI ĐIỂM THÍ SINH DỰ THI

Phòng thi: Hội trường A, Phòng GD&ĐT

STT

SBD

Họ và

Tên

Năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Giới tính

Lớp

Trường

Điểm

Giải

Đội tuyển

Ghi chú

1

29

Lê Quốc

Thái

8/10/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Hộ Phòng

19.00

KK

x

 

2

01

Nguyễn Hữu

An

5/19/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9

Thạnh Bình

17.50

 

x

 

3

28

Trần Ngô Phú

Quí

3/8/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Hộ Phòng

17.50

 

x

DK

4

20

Phạm Trương Bảo

Ngọc

30/04/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nữ

9

Thạnh Bình

17.25

 

x

 

5

34

Vũ Tuyết

Trinh

1/1/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nữ

9A

Hộ Phòng

16.00

 

x

 

6

32

Võ Văn Tường

Thuật

27.6.1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Giá Rai B

15.50

 

x

 

7

14

Phạm Quốc

Khánh

01.01.1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Giá Rai B

14.25

 

x

 

8

04

Trương Vĩ

Cường

20/5/1999

Cà Mau

Kinh

Nam

9A

Hộ Phòng

14.00

 

x

 

9

11

Thái Dương Đan

Huy

30.10.1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Giá Rai B

11.25

 

x

 

10

23

Bùi Phương

Nhi

23.7.1999

Bạc Liêu

Kinh

Nữ

9A

Giá Rai B

11.00

 

x

 

11

16

Nguyễn Vủ

Lâm

1997

Bạc Liêu

Kinh

Nam

91

P.Thạnh Đông

10.75

 

x

DK

12

02

Huỳnh

Anh

05.8.1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Giá Rai B

9.00

 

x

DK

13

30

Nguyễn Trường

Thoại

1998

Bạc Liêu

Kinh

Nam

91

P.Thạnh Đông

9.00

 

x

DK

14

03

Vũ Ngọc

Ánh

07.6.1999

Bạc Liêu

Kinh

Nữ

9A

Giá Rai B

8.75

 

x

 

15

10

Phạm Nhật

Huy

10/3/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9

Thạnh Bình

8.00

 

x

 

16

21

Nguyễn Trọng

Nhân

29/11/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

91

Tân Hiệp

7.25

 

 

 

17

17

Nguyễn Trương

Lễ

6/15/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Phong Phú

7.00

 

 

 

18

36

Dư Nhật

Vi

12.10.1999

Bạc Liêu

Kinh

Nữ

9A

Giá Rai B

7.00

 

 

 

19

07

Lê Hoàng

Giang

22/02/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Tân Thạnh

6.25

 

 

 

20

06

Mao Quốc

Dương

24/02/1999

Bạc Liêu

Hoa

Nam

9

Thạnh Bình

6.00

 

 

 

21

09

Trương Thái Thiện

Hoàng

11/8/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

91

Giá Rai A

5.50

 

 

 

22

13

Nguyễn Tuấn

Kha

01/01/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Phong Phú

5.50

 

 

 

23

18

Chung Thị

Linh

9/2/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nữ

9A

Phong Phú

5.50

 

 

 

24

22

Trần Dương

Nhất

14/4/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

91

Giá Rai A

5.50

 

 

 

25

31

Tô Bùi Anh

Thư

13/02/1998

Bạc Liêu

Kinh

Nữ

91

Tân Hiệp

5.50

 

 

 

26

12

Trần Minh

Huy

3/16/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Phong Phú

5.00

 

 

 

27

19

Trần Nguyễn Bá

Lộc

16/10/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

91

Giá Rai A

5.00

 

 

 

28

33

Cái Trường

Tồn

27/6/1997

Bạc Liêu

Kinh

Nam

91

Tân Hiệp

4.50

 

 

 

29

08

Nguyễn Thanh

Hằng

07/02/1999

Ninh Bình

Kinh

Nữ

91

Tân Hiệp

4.00

 

 

 

30

15

Huỳnh Đăng

Khoa

8/6/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Phong Phú

4.00

 

 

 

31

26

Lưu Minh

Phi

3/20/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Phong Phú

4.00

 

 

 

32

27

Trần Thanh Hải

Quân

12/12/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

91

Giá Rai A

4.00

 

 

 

33

35

Lê Quốc

Trưởng

25/10/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

91

Giá Rai A

4.00

 

 

 

34

05

Nguyễn Trọng

Đức

30/01/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nam

9A

Tân Thạnh

3.50

 

 

 

35

24

Nguyễn Thị Thảo

Nhi

22/12/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nữ

9A

Hộ Phòng

1.25

 

 

 

36

25

Châu Ái

Như

7/30/1999

Bạc Liêu

Kinh

Nữ

9A

Phong Phú

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này có 36/ 10

thí sinh dự thi

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá Rai, ngày 07 tháng 11 năm 2013

NGƯỜI VÀO ĐIỂM

NGƯỜI ĐỌC ĐIỂM

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Duy Khải

Nguyễn Văn Đời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS Thạnh Bình